KULPS

KULPS
Espoon kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapolku

Soukan Taideseura tarjoaa maksuttomia KUPLS-työpajoja koululuokille.

Voit varata maksuttoman taidetyöpajan koululaisryhmälle osoitteesta:
soukantaideseura.tatavuu@gmail.com

Hirviörakentelu  – suunnattu esi- ja alkuopetukseen

Hirviöt ovat jättäneet jälkensä saveen. Tutkimusmatkailijat pääsevät selvittämään outojen otuksien ominaisuuksia ja pohtimaan millaisia hirviöitä ja mörköjä ihmiset ovat keksineet ja millaisia ihmeotuksia itse pystyy keksimään ja antamaan omalle luovuudelleen siivet.

Tutkiessamme teemme fossiilireliefejä saveen ja valamme ne kipsiin. Työpajassa harjoitellaan omien ideoiden löytämistä ja toteutusta kolmiulotteiseen muotoon. Työpajan kesto 90min.

Etukäteistehtävä: Pohtikaa, mikä tekee hirviöstä hirviön. Onko hirviöitä oikeasti olemassa? Pelkäätkö sinä hirviöitä? Ovatko hirviöt saduissa aina ilkeitä? Piirtäkää omat hirviöt. Pajassa pääsette tekemään omat hirviön jäljet.

Jälkikäteen: Tehkää koulussa näyttely piirroksista ja hirviöiden kipsijäljistä.
Voitte myös kertoa / kirjoittaa hirviötarinoita tai keksiä runoja ja loruja hirviöistä.

OPS: ilmiöt, kuvataide, tarinallisuus, kirjoittaminen, draama, lorut ja runot
Rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan.
=> Mielikuvituksen kehittäminen, kuvantulkinta, uskallus esitellä ja kertoa omista töistä

Innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

Kamera, kuvaus: Käy! – suunnattu 3.-4.-luokkalaisille

Animaatiotyöpajassa tutustutaan elokuvanteon eri työvaiheisiin: luodaan käsikirjoitus, lavastetaan kuvausmiljöö sekä muotoillaan ja luodaan tarinan henkilöt. Materiaaleina hyödynnämme mm. muovailuvahaa ja kierrätysmateriaaleja – vain mielikuvitus on rajana. Työpajassa opitaan  mobiililaitteilla kuvaamaan stop motion -animaatioita ja äänittämään. Osallistujat saavat työpajassa tuotetut elokuvat mp4- muodossa jälkeenpäin oman luokan opettajalle. Myös itse tehdyt materiaalit saa ottaa mukaan.
Työpajan kesto 90 min.

Etukäteistehtävät:
Voitte jo koulussa pohtia aihetta, josta animaatio tehdään. Käykää läpi, mitä käsikirjoitus tarkoittaa. Mitä hahmoja haluatte animaatioonne?

Jälkikäteen:
Luokka voi esim. järjestää elokuvagaalan, jossa elokuvat katsotaan yhdessä.


OPS-linkitys:
Oman elämän kuvat esim. sarjakuva, kuvituskuva, mainos tai video, digitaalisuus

kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit
Taidetta lähiympäristöstä tai käsiteltävistä teemoista, visuaalinen havainnointi, havainnon mukaan työskentely, kuvan tuottaminen motoriset valmiudet 

Kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa esim. animaatio

Valomaalaustyöpaja 7.-9.-luokkalaiset, soveltuu myös alakouluikäisille

Millä tavalla omalla puhelimella voi tehdä henkeäsalpaavan hienoa taidetta? Valomaalaus on pitkällä valotusajalla otettuja kuvia, joissa kuvan valojen liikkeet muodostavat maalauksellisia kuvioita ja pintoja. Pienissä ryhmissä opettelemme, suunnittelemme ja toteutamme valomaalauksia. (Työpajassa voi käyttää mm. omia puhelimia valonlähteinä.) Työpajan kesto 90min.

Etukäteistehtävä: Valo – miten eri tavoin valoa voidaan tuottaa? Mitä siihen tarvitaan? Miten ja missä valoa hyödynnetään?
Jälkikäteen: Koulussa voidaan printata valomaalaukset ja ripustaa teoksista näyttely.
Annetaan teoksille nimet.

OPS-linkitys
Kuvataide
Ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan.
=> digitaalinen kuva
=> oman ilmaisun kehittäminen

Dark Art – yläkoulu yläkoulu, toinen aste

Musta taide ja miksi se kiinnostaa? Korpit, luurangot, synkät ja pimeät mielenmaisemat.

Mikä ihmeen nykytaide? Voiko taiteella voi ottaa kantaa? Mikä on taiteen sanoma? Mikä on tämän päivän taidetta? Tutustumme synkkyydestä kumpuavaan nykytaiteen ilmiöön ja osallistujat suunnittelevat yksin tai pareittain julisteen. Teos voidaan toteuttaa piirtäen, maalaten tai kollaasitekniikoita hyödyntäen. Työpajan kesto 90min.

Etukäteistehtävä: Pohtikaa kannanottomahdollisuuksia? Miten ne vaikuttavat arkeen? Milloin ja miten sinä olet ottanut kantaa? Etukäteen oppilaat voivat kirjoittaa pienen esseen kannanotosta omasta näkökulmastaan.

Jälkikäteen: Miten oma näkemys ja kannanotto tuli esille omassa julisteessa?
Mihin sillä pyrittiin vaikuttamaan? Mitä opit?
Julisteet  esille koulun seinälle.

OPS-linktys:
Ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä
Omakohtaisen suhteen luominen taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin ja arvoihin

Ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.
=> mainos, kuvan viestit, kuvakerronta

Ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
=> Esim. yhteisiä kollaaseja, ryhmä- ja parityöt, projektityöt

=> Tavoitteiden asettaminen valmiin työn tunnistaminen