7 Oppilaaksi ottamisen periaatteet, opetuksen säännöt

7.1 Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Taiteen perusopetukseen voivat uudet opiskelijat hakea vapaille oppilaspaikoille kevään ja kesän aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti internetsivujen kautta. Ilmoittautua voi myös ottamalla yhteyttä suoraan opettajiin. Vapaita paikkoja voi kysyä koko lukuvuoden aikana. Uusia ryhmiä on myös mahdollista perustaa, kun oppilaita on tulossa riittävä määrä. Opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti oppilaalle/ huoltajalle.

7.2 Taidekoulu Tatavuun säännöt

Oppilaan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen. Oppilas ei saa opintorekisteriin suoritusta mikäli poissaolot ylittävät 30%. Mahdollisesta korvaavuudesta on otettava yhteyttä joko ryhmän opettajaan tai Soukan Taideseura ryn taloudenhoitajaan. Opetustunti alkaa ja loppuu sovittuna aikana. Oppilaan on tultava ajoissa tunnille. Oppilaan on hyvä ottaa huomioon, että hän on sopivilla vaatteilla varustautunut, oppitunneille annetaan suojaessut ja sisäkengät. Opettaja ilmoittaa poissaolostaan vanhemmille, peruuntunut opetustunti järjestetään mahdollisimman pian. Oppilas saa poistua taidetilasta vain opettajan luvalla tai tuntien päätyttyä, mikäli huoltajan kanssa ei ole muuta sovittu. Oppilaan on velvollisuus osallistua työskentelyyn sekä noudattaa opettajan antamia ohjeita. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja antaa kaikille työrauhan. Toisten oppilaiden töihin kajoaminen sekä niiden negatiivinen kommentointi on kiellettyä.

Opetuskertaan kuuluu materiaaleista ja välineistä huolehtiminen, niiden puhdistaminen käytön jälkeen ja vieminen omille paikoilleen, sekä työskentelypaikan siivoaminen ja töiden laittaminen niille varatuille paikoille. Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Opetustilanteissa ei puhuta negatiivisesti muista ryhmän jäsenistä tai ulkopuolisista. Mikäli oppilas toistuvasti häiritsee opetusta ja muiden työskentelyä, ryhmän opettaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa. Mikäli häiritseminen jatkuu, opettaja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan. Tarvittaessa huoltaja kutsutaan oppilaan kanssa koululle keskustelemaan ryhmän opettajan tai muun johtavan henkilön kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Oppilaan tulee käyttää ja kohdella Taidekoulu Tatavuun omaisuutta huolella ja tarkoituksenmukaisesti. Kaikenlainen ilkivalta on kielletty. Oppilas joutuu itse korvaamaan aiheuttamansa mahdollisen ilkivallan. Materiaalien ja yhteisen omaisuuden kunnioittaminen on tärkeää.

Opetuskieli Taidekoulu Tatavuussa on suomi. Oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, toivotaan osallistuvan ja keskustelevan taitojensa mukaan suomen kielellä.

Taidekoulu Tatavuu tarjoaa jokaiselle oppilaalle turvallisen ja miellyttävän ympäristön harrastamiseen.