8 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

Taidekoulu Tatavuun tiedotus koteihin hoidetaan kasvotusten vanhempien kanssa, sekä käytetään sähköpostia. Tarvittaessa huoltajalla on mahdollisuus keskustella sovittuna ajankohtana lapsensa opettajan kanssa. Taidekoulu Tatavuun kotisivut kertovat toiminnan seikkaperäisesti: www.soukantaideseura.fi Huoltajan on myös ilmoittautumisen yhteydessä mainittava lapsen allergioista tai mahdollisista muista huomioitavista seikoista opetukseen nähden. Opetuksessa mahdollisesti sattuneiden ongelmatilanteiden johdosta huoltajaa pyydetään ottamaan välittömästi ryhmän opettajaan tai muuhun johtavassa asemassa olevaan henkilöön tilanteen selvittämiseksi. Jos oppilas ei jostain syystä viihdy taiteen parissa olisi huoltajan hyvä ottaa yhteyttä ryhmän opettajaan. Huoltajan tulee ilmoittaa henkilö- ja osoitteen-muutokset suoraan Soukan Taideseura ryn sihteerille, samoin opiskelun lopettamisesta on myös ilmoitettava välittömästi, siten pysytään tietoisina ryhmän rakenteesta.