9 Toiminnan jatkuva kehittäminen

Taidekoulu Tatavuun opettajat kehittävät jatkuvasti koulun pedagogiikkaa ja ovat herkkiä kuulemaan ja aistimaan ajan ilmiöitä. He ovat avoimia niin taidekentällä, yhteiskunnassa kuin maailmassa tapahtuviin muutoksiin ja ilmiöihin.

Yhteiskunnan ja ympäristön sosio-ekologinen muuttuminen asettavat opetukselle ja oppimisympäristöille jatkuvia haasteita. Kun erilaiset mediat vievät enenevässä määrin lasten huomiota ja koukuttavat, syntyy ristiriitatilanteita. Pedagogiikan metodit joutuvat koetukselle, kun lasten kyky keskittyä pitkäjänteisesti alenee ja uuden oppiminen vaarantuu. Informaatiotulva ja siihen oleellisesti liittyvä runsas visuaalisen maailman läsnäolo tuo monen hyvän asian mukana ongelmia. Lapsi joutuu tietämättään karuselliin, joka pyörii yhä kiivaammin. Lasten vanhemmilla ja kasvattajilla on suuri vastuu. Heiltä edellytetään kaukonäköisyyttä ja ymmärrystä, kuinka tukea lapsen hyvinvointia ja henkistä kehitystä turvallisessa ja luottettavassa ympäristössä.

Lasten hyvinvointi on Taidekoulu Tatavuun pedagogiikan ja kehittämisen keskiössä, jatkuvassa tarkkailussa. Lasten huomiosta ja ajankäytöstä aivan varhaiskasvatuksesta lähtien kilpaillaan yhä enemmän.

Taidekoulu Tatavuu pyrkii rakentamaan uudenlaista, rauhoittavan opetusmetodin mukaista lähestymistapaa. Oppilaan henkiset ja fyysiset voimavarat saattavat yllättää ja siihen taide on ohjaava voimavirta löytää omat voimansa luovuuden kautta ja päästä uuteen nousuun, uuteen kokonaisvaltaiseen elämän harjoittelemiseen.

Taidekoulu Tatavuu pitää opettajavalinnoissa tärkeänä löytää ei vain pedagogisesti valmiita opettajia, vaan myös henkisesti kypsiä ottamaan vastaan tämän päivän haasteet lasten ja nuorten maailmassa.