Tatavuun opetussuunnitelma

Taidekoulu Tatavuun opetussuunnitelma 2018

Taidekoulu Tatavuun opetussuunnitelman ovat laatineet Taidekoulu Tatavuun rehtori, kuvataidekasvattaja TaM Annukka Mikkola (+358 40 740 8404), kuvataideopettaja Satu Piiroinen (+358 44 947 854), Soukan Taideseura ryn hallituksen pj. Leena-Maija Soini (+358 50 3868601).

Opetussuunnitelman on hyväksynyt Soukan Taideseura ryn hallitus.

Taidekoulu Tatavuu / Soukan Taideseura ry Soukantie 4 02360 Espoo

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 

Kuvataidekoulujen toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998).

Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 20.9.2017 määräykseen taiteen perusopetuksesta. Soukan Taideseuran hallitus on hyväksynyt 23.5.2108 tämän opetussuunnitelman.

Sisältö

OPETUSSUUNNITELMA

1 Taiteen perusopetuksen tehtävä

1.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä

1.2 Kuvataidekoulun arvot

1.3 Oppimiskäsitys

1.4 Kuvataiteen yleisen oppimäärän yleiset tavoitteet, Opintojen laajuus ja rakenne

2 Opetuksen toteuttaminen

2.1 Oppimisympäristöt

2.2 Toimintakulttuuri

2.3 Kuvataidekoulun toiminta-ajatus

3 Henkilökohtaisen opetussuunnitelman tarjoaminen

4 Oppimäärän yksilöllistäminen

5 Valmentavat opinnot ja opintokokonaisuudet

5.1 Varhaisiän taidekasvatus

5.2. Opintokokonaisuudet 1-3

5.2.1 Opintokokonaisuudet 1-3 (ikäryhmä 7-9)

5.2.2 Opintokokonaisuudet 1-3 (ikäryhmä 10-12)

5.2.3 Opintokokonaisuudet 1-3 Kuvataiteen teemaopinnot (ikäryhmä 13-16) 

6 Oppimisen arviointi

6.1 Arvioinnin tehtävät

6.2 Arviointi opintojen aikana

6.3 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

6.4 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

7 Oppilaaksi ottamisen periaatteet, opetuksen säännöt

7.1 Oppilaaksi ottaminen

7.2 Taidekoulu Tatavuun säännöt

8 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

9 Toiminnan jatkuva kehittäminen

10 Organisaatio