10 Organisaatio

Taidekoulu Tatavuu toimii Soukan Taideseura ryn alaisuudessa. Taidekoulun toiminnasta vastaa Soukan Taideseura ryn hallitus. Opetuksesta vastaava johtaja on rehtori, joka on kuvataidekasvatukseen pätevöitynyt taiteen maisteri (TaM).

Opetusta antavat pätevät kuvataideopettajat.

Taidekoulu Tatavuun oppimistavoitteissa ja toimintakultturissa on kirjattu Taidekoulu Tatavuun oppisen kokonaisuuksien tavoitteet ja sisältöjä mitä tulevat 2020-30 vuosikymmenet edellyttävät taideopetukselta: opetuksellista monipuolisuutta, unohtamatta kuvataiteen, arkkitehtuurin, käsityön kulttuurista ja ympäristöllistä perimää, kaikkien mahdollisten uusien haasteiden kriittistä tarkastelua ja arviontia.